1. Napišite SMS koji sadržava registracijsku oznaku vozila za koje želite platiti parkiranje (registracijska oznaka upisuje se bez razmaka i specijalnih znakova) - npr. RI1234AB

 

2. SMS pošaljite na m-parking broj parkirne zone u kojoj je parkirano vozilo za koje želite platiti parkiranje

        0. zona (crvena) - m parking broj: 708850

        1. zona (zelena) - m parking broj: 708851

 

3. Potvrda o plaćanju parkiranja stići će u obliku povratne SMS poruke sa svim podacima o plaćenom parkiranju (ukoliko u roku dvije minute niste dobili povratni SMS s potvrdom plaćanja, plaćanje nije uspjelo i Vaš račun neće biti terećen)

 

Slanjem jedne SMS poruke možete platiti najviše 1 sat parkiranja. Nakon primitka potvrde o plaćanju parkiranja moguće je izvršiti ponovnu uplatu, ovisno o vremenskom ograničenju parkirne zone. Ukoliko kupljeno vrijeme parkiranja prelazi vrijeme naplate parkiiranja na dan uplate, ostatak vremena prenosi se u prvi sljedeći dan u kojem se vrši naplata parkiranja.