1. Korisnici koji žele primati račune putem e-maila, ispunit će priloženi formular prijave, te ga poslati na e-mail adresu: info@dundovo.hr. Pri ispunjavanju obrasca, korisnici su obvezni navesti sljedeće podatke.

ime, prezime, adresu i OIB vlasnika
šifru partnera na računu
adresu objekta

2.Korisnici mogu istu prijavu izvršiti na blagajni Društva (Tržnica Rab, Palit 67)


3.Ispuniti online formular