OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA I REKLAMACIJE POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22) obavještavaju se potrošači da prigovor na kvalitetu naših usluga kao i na račune za obavljene usluge mogu dostaviti u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana dospijeća računa na jedan od sljedećih načina:

  • Putem pošte na adresu DUNDOVO d.o.o., Trg Municipium Arba A.D.Xa.C.2. (dostavna adresa: Palit 69), 51 280 Rab
  • Na e-mail adresu: reklamacije@dundovo.hr
  • Osobno predati na blagajni Dundova d.o.o. na adresi Palit 67, Rab

Trgovac je dužan bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte potvrditi primitak prigovora.


Trgovac je dužan u pisanom obliku, putem pošte ili elektroničke pošte odgovoriti na pisani prigovor potrošača u roku od 15 dana od dana zaprimanja istog.


Sukladno članku 27. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22), obavještavaju se potrošači da nakon primitka odgovora trgovca na pisani prigovor, mogu podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača Dundova d.o.o. u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja odgovora na prigovor, odnosno po isteku roka za dostavu istog ukoliko je trgovac propustio odgovoriti na prigovor na jedan od sljedećih načina:

  • Putem pošte na adresu DUNDOVO d.o.o., Trg Municipium Arba A.D.Xa.C.2. (dostavna adresa: Palit 69), 51 280 Rab
  • Na e-mail adresu: info@dundovo.hr
  • Osobno predati na blagajni Dundova d.o.o. na adresi Palit 67, Rab

Trgovac je dužan bez odgađanja putem pošte ili elektroničke pošte potvrdit zaprimanje reklamacije.


Povjerenstvo je dužno odgovoriti pisanim putem na reklamaciju najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja iste.


Molimo Vas da u Vašem prigovoru/reklamaciji navedete podatke o potrošaču (Ime, Prezime i adresa) za dostavu odgovora.