Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju otpada i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Reciklažna dvorišta imaju značajnu ulogu u ukupnom sustavu gospodarenja otpadom, jer služe kao premosnica između građana kao posjednika otpada, ovlaštenog sakupljača, te ovlaštenih obrađivača otpada.  

 

RADNO VRIJEME:

ponedjeljak-petak: 08:00 – 15:00 

subota: 08:00 – 15:00 

nedjelja i praznik: zatvoreno 

 

ADRESA: Lopar 285 B 

 

Točnu lokaciju reciklažnog dvorišta možete pronaći na sljedećoj poveznici: Reciklažno dvorište Sorinj 

 

Uz predočenje identifikacijske iskaznice i dokaza o Korištenju usluge Dundova d. o. o. na RD Sorinj moguće je odložiti sljedeće vrste otpada: 

 

PROBLEMATIČNI OTPAD 

 • ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima 
 • metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom 
 • plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari 
 • otapala 
 • kiseline 
 • lužine 
 • fotografske kemikalije 
 • pesticidi 
 • fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu 
 • odbačena oprema koja sadrži klorofluoro ugljike 
 • ulja i masti koji nisu navedeni pod ključnim brojem 20 01 25 
 • boje, tinte, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari (količina  ne veća od 10 kg u šest  uzastopnih mjeseci) 
 • deterdženti koji sadrže opasne tvari 
 • citotoksici i citostatici 
 • baterije i akumulatori (obuhvaćeni pod 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03) te nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže baterije 
 • odbačena električna i elektronična oprema koja nije navedena pod ključnim brojevima 20 01 21 i 20 01 23, a koja sadrže opasne komponente 
 • drvo koje sadrži opasne tvari (količina ne veća od 100 kg u šest uzastopnih mjeseci) 

 

OTPADNI PAPIR 

 • papirna i kartonska ambalaža 
 • papir i karton 

 

OTPADNI METAL 

 • metalna ambalaža 
 • metali 

 

OTPADNO STAKLO 

 • staklena ambalaža 
 • staklo 

 

OTPADNA PLASTIKA 

 • plastična ambalaža 
 • plastika 

 

OTPADNI TEKSTIL 

 • odjeća 
 • tekstil 

 

GLOMAZNI (KRUPNI OTPAD) (količina ne veća od 3 m3 u šest uzastopnih mjeseci) 

 • predmeti i tvari navedene u  Naputku o glomaznom otpadu (NN 79/2015) 
 • više u kategoriji Glomazni otpad (poveznica) 

 

JESTIVA ULJA I MASTI 

 

BOJE 

 • boje, tinte, ljepila i smole koje nisu navedene pod ključnim brojem 20 01 27* 

 

DETERDŽENTI 

 • deterdženti koji nisu navedeni pod ključnim brojem 20 01 29* 

 

LIJEKOVI 

 • lijekovi koji nisu navedeni pod ključnim brojem 20 01 31* 

 

BATERIJE I AKUMULATORI 

 • baterije i akumulatori koji nisu navedeni pod ključnim brojem 20 01 33* 

 

ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA 

 • odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod ključnim brojevima 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* 

 

GRAĐEVNI OTPAD IZ KUĆANSTAVA (količina ne veća od 200 kilograma u šest uzastopnih mjeseci) 

 • beton 
 • cigle 
 • crijep/pločice i keramika 
 • kabelski vodiči koji nisu navedeni pod ključnim brojem 17 04 10* 
 • izolacijski materijal koji sadrže azbest 
 • ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari 
 • izolacijski materijali koji nisu navedeni pod ključnim brojem 17 06 01* i 17 06 03* 
 • građevinski materijali koji sadrže azbest 
 • građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima 
 • građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod ključnim brojem 17 08 01* 

 

OSTALO 

 • otpadni tiskarski toneri (količina ne veća od 5 kg u šest uzastopnih mjeseci) 
 • otpadne gume 
 • oštri predmeti ( osim pod ključnim brojem 18 01 03*) 

 

DRVO 

 • otpad čini samo drvo koje ne sadrži ljepilo, halogene organske spojeve ni teške metale 

 

ZELENI (BIORAZGRADIVI) OTPAD 

 • otpad čine samo kora, trava, drvo odnosno drugo biljno tkivo, ostaci od rezanja drva, živice i sl.