• Odluka o određivanju privremene lokacije za odlaganje inertnog građevnog otpada na području Grada Rab

​​           http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=33252