Pravo na pristup informacijama koje posjeduje i kojima raspolaže DUNDOVO d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15, 69/22). Pravo na  informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Društvu. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

na adresu: Palit 69, 51280 Rab 
putem elektroničke pošte na adresu: info@dundovo.hr
donijeti osobno u Upravu Društva, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

 

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. 

 

Službenik za informiranje

Mirna Tomulić - Holjar, mag. iur. 

 

Zamjenik Službenika za informiranje

Lucia Debelić, mag. iur.