Biootpad - otpad iz  vrta i kuhinje 

 

Ne smije se odlagati u plastičnim ili teško razgradivim vrećicama(odložiti direktno u spremnik ili prethodno u biorazgradivu vrećicu) 

 

ODLAŽE SE! 

kuhinjski otpad - ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostaci kruha i sl. 

vrtni ili zeleni otpad - uvelo cvijeće, usitnjeno granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, slama i sijeno, ostaci voća i povrća i sl. ( mora biti izrezan i odložen u spremnik ) 

 

NE ODLAŽE SE! 

ostaci termički obrađene hrane 

meso, riba, kosti, koža, izmet životinja 

biootpad koji kontaminiran s pesticidima, uljanim i zaštitnim bojama 

            naftom, benzinom 

osjemenjeni korov, bolesne biljke, lišće oraha 

mliječni proizvodi, ulja i masti 

obojeni i lakirani drveni otpad 

opušci cigareta, tekstil i dr. 

ambalaža (kartonska, staklena, plastična), gume, opasni otpad, lijekovi 

 

U redovni odvoz biootpada pripada ona količina otpada koja stane u spremnik za biootpad volumena 240 L odnosno ekvivalent te količine u prikladno označenim vrećama (2 vreće). Za veće količine potrebno je naručiti odvoz zelenog otpada (link na odvoz prema narudžbi) ili postepeno otpad predavati za prikupljanje redovnim odvozom. 

 

Jeste li znali? 

 

Biootpad čini gotovo trećinu kućnog otpada. 

Kompostiranje biootpada je  najstariji i najprirodniji način recikliranja otpada od kojeg se dobiva kvalitetno  gnojivo, a istodobno se čuva okoliš. 

 

PRIKUPLJA SE PUTEM REDOVNOG ODVOZA, PREMA NARUDŽBI, ODNOSNO KORISNIK GA SAM MOŽE ODLOŽITI U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU SORINJ. 

 

Papir i karton  

 

Sav odloženi korisni otpad mora biti suh i čist. 

 

ODLAŽE SE! 

novine, časopisi, prospekti, katalozi 

uredski papir i tiskovine, pisma, papirnate vrećice 

bilježnice, knjige, telefonske imenike, slikovnice (bez plastificiranog omota ili uveza od metala i kože) 

mape, kartonske fascikle, kartonske kutije i ambalaža, kartonske kutije za jaja, višeslojni karton 

 

NE ODLAŽE SE! 

indigo papir, ugljeni papir, fotografije i foto papir, plastificirani i metalizirani papir 

zauljeni i prljavi papir, maramice i vlažne maramice, papirnati ubrusi,  gumirane etikete, naljepnice, pelene i sl. 

 

Jeste li znali? 

Recikliranje papira dovodi do 35%-postotnog smanjenja zagađenja vode i 74% manjeg zagađenja zraka u odnosu na primarnu proizvodnju papira - svaki kilogram recikliranog papira znači 4 kg manje stakleničkih plinova u atmosferi. 

Prije nego li se raspadne, jedan list papira moguće je reciklirati od 4 do 6 puta. 

 

PRIKUPLJA SE PUTEM REDOVNOG ODVOZA, ODNOSNO KORISNIK GA SAM MOŽE ODLOŽITI U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU SORINJ. 

 

 

Plastika, metal i tetrapak 

 

Sav korisni otpad prije odlaganja u spremnik potrebno je isprazniti i isprati. 

 

ODLAŽE SE! 

 

PET ambalaža i boce, plastična ambalaža i boce- boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, prehrambenih proizvoda  i sl. 

plastične vrećice, folije, mjehurastu ambalažu i sl. 

čaše i posude od jogurta, sira i sl. 

predmeti od plastike- čepovi, plastični tanjuri, plastični pribor za jelo i sl.  

konzerve od hrane i limenke od pića, metalni poklopci i čepovi, aluminijska folija 

višeslojnu ambalažu (tetrapak) 

ambalaža za razne prehrambene proizvode od pjenastog polistirena  

 

NE ODLAŽE SE! 

 

plastična ambalaža i limenke s ostacima opasnih tvari kao što su boje, lakovi motorna ulja, kemikalije, otapala i sl. ( opasni otpad! ) 

boce i limenke pod tlakom i/ili sadržajem zapaljivih i eksplozivnih tekućina (npr. dezodoransi, lakovi za kosu, propan/butan spremnici i sl.) ( opasni otpad! )* 

stiropor, spužve 

upaljači 

 

*Boce i limenke zapaljivih i eksplozivnih tekućina te boce i limenka pod tlakom ne odlažu se u spremnike zbog mogućnosti eksplozije, požara i povrede djelatnika. 

 

Jeste li znali? 

Plastične vrećice u prosjeku koristimo 12 minuta; životni vijek plastične vrećice u okolišu može biti i 1000 godina. 

Približno 88% energije se uštedi kada se plastika pravi od upotrebljene plastike nego kada se pravi od prirodnih sirovina, nafte i plina. 

Tetrapak se satoji od 75% papira, 20% plastike (polietilen) i 5% aluminija. 

 

Slika 1: Simboli vrste plastike  

 

PRIKUPLJA SE PUTEM REDOVNOG ODVOZA, ODNOSNO KORISNIK GA SAM MOŽE ODLOŽITI U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU SORINJ. 

 

STAKLO 

Sav korisni otpad prije odlaganja u spremnik potrebno je isprazniti i isprati. Nužno je otkloniti metalne ili plastične čepove s ambalaže te ih prikladno odložiti u odgovarajući spremnik. 

ODLAŽE SE! 

staklena ambalaža (boce, staklenke i sl.) 

razbijene staklene čaše (ne kristalne!) 

NE ODLAŽE SE! 

prozorsko staklo, automobilsko staklo, kristalno i optičko staklo, armirano staklo, laboratorijsko staklo, staklena vuna, ogledala, pleksiglas 

žarulje i fluorescentne svjetiljke ( opasni otpad! ) 

porculanski i keramički predmeti 

 

Jeste li znali? 

Staklo je gotovo 100% reciklabilno, što znači da ga je moguće prerađivati nebrojeno puta, a da ne izgubi na kvaliteti. 

Jedna reciklirana staklena boca štedi energiju dovoljnu za 30 minuta rada kućnog računala. 

Svakih 6 tona recikliranog stakla znači 1 tona manje ispuštenog CO2 u okoliš-  ispust 1 automobila u 4 mjeseca. 

 

PRIKUPLJA SE PUTEM REDOVNOG ODVOZA, ODNOSNO KORISNIK GA SAM MOŽE ODLOŽITI U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU SORINJ. 

 

Miješani komunalni otpad (MKO) - sav otpad koji se ne razvrstava ( nekoristan i neopasan ) 

 

ODLAŽE SE! 

pelene, maramice, vlažne maramice, vata, higijenski ulošci, britvice za brijanje, gumene rukavice 

zamašćene i prljave krpe, zamašćeni i prljavi papir i karton, zamašćeni i prljavi plastični i stakleni otpad, tapete, sadržaj vrećice za usisavače, ostatci duhana, opušci 

prljavi, zamašćeni ili mokri tekstil 

izmet kućnih ljubimaca, pijesak kućnih ljubimaca 

ostali neopasni otpad koji se može pravilno razvrstati, odnosno selektirati 

 

NE ODLAŽE SE! 

zemlja, kamenje, lešine životinja 

glomazni, metalni i građevinski otpad 

opasni otpad (fluorescentne svjetiljke, štedne žarulje, lakovi, otapala, baterije i akumulatori) 

električni i elektronički uređaji i pripadajući dodaci poput kablova 

Jeste li znali? 

Ako se pravilno i kvalitetno izdvoje svi iskoristivi sastojci iz otpada u  ukupnoj masi miješani komunalni otpad zauzima 15% do 30%. 

 

PRIKUPLJA SE PUTEM REDOVNOG ODVOZA

 

ODJEĆA  I TEKSTIL 

Da! – otpadni tekstil prije odlaganja mora biti suh i čist 

Odjeću, ručnike, posteljinu, zavjese 

Šešire i kape 

Torbe i krpene igračke 

Ostale otpadne tekstilne proizvode 

Ne! 

• obuća, kožne torbe 

• pernati jastuci, popluni 

Odjeću i obuću koju ste prerasli ili jednostavno nemate više namjeru nositi, a u dobrom je stanju, možete donirati jednoj od ustanova koje se bave njihovim prikupljanjem (npr. Crveni križ, Caritas, domovi za nezbrinutu djecu i sl.). 

Staru odjeću i tekstil možete zbrinuti u Reciklažnom dvorištu Sorinj.  

 

OPASNI (PROBLEMATIČNI) OTPAD! 

Istrošene olovne baterije (akomulatori) 

potrebno ih je vratiti u trgovini gdje se kupuje novi, odnosno odložiti u Reciklažno dvorište Sorinj 

 

Istrošene baterije 

potrebno ih je odložiti u trgovinama, odnosno odložiti u Reciklažno dvorište Sorinj 

 

Istrošene žarulje, fluorescentne svjetiljke i živine svjetiljke 

potrebno ih je neoštećene, u postojećoj ambalaži odložiti u reciklažno dvorište Sorinj (nipošto ih se ne smije razbiti kako otrovna živa ne bi dospjela u okoliš!) 

 

Stari lijekovi 

potrebno ih je odložiti u ljekarne ili kod obiteljskog liječnika 

 

Otpadno jestivo ulje 

potrebno  je odložiti u posebni spremnik u Reciklažnom dvorištu Sorinj 

 

Otpadno motorno ulje (zajedno s posudama i zauljenim filtrima) i ambalaža s ostacima boja, lakova, kemikalija, otapala i sl. 

potrebno je odložiti u ovlaštene trgovine takvim proizvodima i kod servisera vozila, odnosno u Reciklažno dvorište Sorinj 

 

Boce i limenke pod tlakom i/ili sadržajem od zapaljivih i eksplozivnih tekućina 

potrebno je odložiti  u Reciklažno dvorište Sorinj (OBAVEZNO ISPRAŽNJENO OD SADRŽAJA!) 

 

PROZORSKO STAKLO, PORCULAN, KRISTAL 

moguće će je odložiti u  reciklažno dvorište Sorinj  (prozorsko staklo pripada kategoriji glomaznog otpada) 

AUTOMOBILSKE GUME 

potrebno ih je odložiti kod vulkanizera ili ovlaštenog trgovca koji su ih dužni preuzeti prilikom zamjene odnosno odložiti u Reciklažno dvorište Sorinj (obavezno odvojene od naplataka – „felgi“) 

AUTOMOBILSKE OLUPINE 

potrebno je napraviti zahtjev za odvoz na blagajni Dundova d.o.o. ili pozvati ovlaštenog sakupljača  

 

ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD (EE OTPAD) 

U ovu kategoriju otpada pripadaju hladnjaci, štednjaci, klima uređaji, usisavači, računala, televizijski uređaji, radio uređaji, mikrovalni uređaji i druge vrste otpada propisane prema Pravilniku o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom . 

Za odvoz električnog i elektroničkog otpada potrebno je ispuniti zahtjev za odvoz na blagajni Dundova d.o.o. (ili naručiti putem e pošte: cistoca@dundovo.hr) ili ga se može odložiti u Reciklažno dvorište Sorinj.  

Važno je da svi uređaji i oprema budu sa svim svojim komponentama (npr. motor, kablovi, elektronika i sl.).  

Odvoz-prema dogovoru 

Količina-neograničena 

Broj odvoza- neograničen 

Cijena usluge-bez naknade 

 

Edukativni materijali:

 

Klikni i saznaj više