DUNDOVO d.o.o. poziva zainteresiranu javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja o nacrtu prijedloga Pravilnika o zonama, lokacijama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja i visinama naknade za parkiranje na javnim parkiralištima u sustavu naplate na području Grada Raba u razdoblju od 18. svibnja 2023. - 18. lipnja 2023. godine.