Obaviještavamo sve korisnike usluga da je odvoz glomaznog otpada obustavljen do 15. rujna 2017. godine.