Poštovani korisnici,

 

Obavještavamo Vas da će Dundovo d.o.o. dana 28. siječnja 2019. godine početi sa podjelom čipiranih individualnih spremnika za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, u daljnjem tekstu MKO. Podjela spremnika vršit će se u prostoru garaže društva na adresi Palilt  77 „Suha marina“, svakog dana osim nedjelje u terminu 08,00 do 13,00 sati.

Više informacija u privitku.