Obavještavamo sve korisnike naših usluga i poslovne partnere da će komunalno društvo Dundovo d.o.o. od dana 04.04.2017. god. poslovati u novim poslovnim prostorima na adresi:

Palit 69 na I katu
(ulaz do Hrvatske lutrije)

 

Zbog preseljenja do 04.04.2017. godine neće se vršiti rad sa strankama, te su mogući i kraći prekidi u telefonskim i internetskim komunikacijama. Obzirom na očekivane poteškoće, molimo za Vaše razumijevanje.

Ujedno Vas obavještavamo da su zadržani isti brojevi telefona, telefaxa, kao i sve postojeće e-mail adrese.