Poštovani korisnici,

obavještavamo vas o novom rasporedu odvoza otpada od 03.04.2017. do 31.05.2017. godine.

Napomena:

Za korisnike na području Barbata, Banjola, Mundanija i Gornje Supetarske Drage, miješani komunalni otpad odvoziti će se utorkom i subotom.