Poštovani,

radi nadogradnje informacijskog sustava, u četvrtak, 13. prosinca 2018. godine, djelatnici Dundova d.o.o. neće biti u mogućnosti obavljati poslove vezane uz rad sa korisnicima usluge.  

 

Zahvaljujemo se na razumijevanju.


Dundovo d.o.o.
direktor
Mladen Kuparić, oec.