Dundovo d.o.o. dana 14. veljače 2019. godine donosi Odluku o provođenju oglašavanja potrebe za radnikom na radnom mjestu saldakontist - fakturist - likvidator, Broj: O-04/2019-MK.