Temeljem odluke o provođenju oglašavanja potrebe za radnikom, Broj O-17/2018-MK od dana 11.06.2018. godine, DUNDOVO d.o.o. zastupano po direktoru Mladenu Kupariću, Dundovo d.o.o. objavljuje oglas za mjesto pravnika.