Trgovačko društvo Dundovo d.o.o. zastupano po direktoru Mladenu Kupariću, oec u postupku provođenja natječaja za zapošljavanje radnika na radom mjestu čistač/ica poslovnih prostora i sportske dvorane, dana 21. siječnja 2016 godine donosi odluku o odabiru kandidata Ive Kocić, Rab, Kampor 411, 51280 Rab.