Natječaj za davanje u podzakup prodajnog mjesta broj 9 za prodaju ribe na gradskoj tržnici