Natječaj za davanje u podzakup prodajnog mjesta broj 2 za prodaju ribe na gradskoj tržnici