Ispravlja se Natječaj za davanje na upravljanje privremenom lokacijom za odlaganje inertnog građevnog otpada na području Grada Raba i to  lokacijom opisanom kao:  k.č. 802/479, z.k.ul.3262, k.o. Barbat, površine 3.561 m2,  u naravi označenom kao pašnjak.

Kompletan ispravak natječaja preuzmite na linku dolje.