Reklamacije na račune: 

Tel: +385(0)51 771 – 318 

e-mail: reklamacije@dundovo.hr ili info@dundovo.hr 

 

Reklamacije na odvoz otpada: 

Tel. +385(0)51 724-742 

 

Narudžbe odvoza glomaznog otpada: 

Tel: +385(0)51 771 – 318 

 

 

URED DIREKTORA: 

 

MLADEN KUPARIĆ, oec. - Direktor 

Tel: +385(0)51 724-624 

fax: +385(0)51 777-083 

e-mail: direktor@dundovo.hr 

 

DAMIR MLACOVIĆ, oec. – Poslovođa općih i tehničkih poslova 

Mob: +385(0)98 409 232 

e-mail: damir.mlacovic@dundovo.hr 

 

MIRNA TOMULIĆ – HOLJAR, mag.iur – Tajnik – pravnik 

Tel: +385(0)51 724 – 624 

Fax: +385(0)51 777- 083 

e-mail: info@dundovo.hr 

 

 

ODJEL ZAJEDNIČKIH SLUŽBI:  

 

SANJA FRANKIĆ, oec. – Poslovođa računovodstva  

Tel: +385(0)51 724-624 

Mob: +385(0)91 172 7611 

fax: +385(0)51 777-083 

e-mail:  sanja.frankic@dundovo.hr 

 

RAČUNOVODSTVO 

Tel: +385(0)51 726-011 

 

 

ODJEL GOSPODARENJA OTPADOM:  

 

Reciklažno dvorište Sorinj-Pretovarna stanica Sorinj

Tel. +385(0)51 724 742

Mob: +385(0)91 177 1104

e-mail: cistoca@dundovo.hr  

 

NEVEN ŠPOLJAR, bacc.ing.traff. 

Poslovođa gospodarenja otpadom 

e-mail: neven.spoljar@dundovo.hr

 

DAMJAN RIBARIĆ, bacc.ing.sec.

Odvoz otpada   

Mob: +385(0)91 177 1003

e-mail: cistoca@dundovo.hr  

            damjan.ribaric@dundovo.hr  

 

ROBERT POTOČNJAK, mag.ing.silv.

Referent zaštite okoliša i gospodarenja otpadom

e-mail: robert.potocnjak@dundovo.hr  

Mob: +385(0)91 177 1105

 

 

KOMUNALNI ODJEL:  

 

DANIJEL POTOČNJAK, dipl. oec – Poslovođa komunalnog odjela  

Mob: +385(0)91 172 7211 

e-mail: danijel.potocnjak@dundovo.hr 

 

DANIEL GVAČIĆ – Referent za groblja  

Mob: +385(0)91 472 6011 

 

 

TEHNIČKI ODJEL: 

  

TONI GRCE, bacc.ing.traff. – Poslovođa tehničkog odjela  

Mob: +385(0)91 172 6911 

e-mail: toni.grce@dundovo.hr