Dundovo d.o.o. upravlja sa petstotinjak parkirnih mjesta raspoređenih na petnaeset parkirališta.


Kao dobar gospodar želimo brinuti o parkiralištima u vlasništvu Grada Raba, balansirajući između komercijalne isplativosti i uvođenja reda na parkiralištima i prometnicima, te potreba i problema lokalnog stanovništva i naših gostiju.


Organizacija i naplata parkiranja provodi se temeljem Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 18/14), te Pravilnika o zonama, lokacijama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na javnim parkiralištima u sustavu naplate na području Grada Raba ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 25/23). 


Parkirališta su podijeljena u dvije zone, bez vremenskog ograničenja trajanja parkiranja. 
Plaćanje parkiranja je moguće kupnjom parkirne karte na parkirnom automatu ili plaćanjem mobilnim uređajem (m - parking). 

 

  • Pravilnik o zonama, lokacijama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na javnim parkiralištima u sustavu naplate na području Grada Raba   i Suglasnost Gradonačelnika  (SN PGŽ 25/23)

           (poveznica: http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=46680

 

  • Odluka o organizaciji, upravljanju i naplati parkiranja na javnim parkiralištima Grada Raba (SN PGŽ 18/14) 

           (poveznica: http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=30541