Dundovo d.o.o. upravlja sa četristotinjak parkirnih mjesta raspoređenih na deset parkirališta. Kao dobar gospodar želimo brinuti o parkiralištima u vlasništvu Grada Raba, balansirajući između komercijalne isplativosti i uvođenja reda na parkiralištima i prometnicama, te potreba i problema lokalnog stanovništva i naših gostiju. Organizacija i naplata parkiranja provodi se temeljem Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (Službene novine PGŽ br. 18/14), te Pravilnika o zonama, lokacijama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na javnim parkiralištima u sustavu naplate na području Grada Raba, objavljenim od strane Grada Raba (Službene novine PGŽ br. 18/14).

Parkirališta su podjeljena u dvije zone bez vremenskog ograničenja trajanja parkiranja.Plaćanje parkiranja je moguće kupnjom parkirne karte na parkirnom automatu  ili plaćanjem mobilnim uređajem ( m-parking).

Radno vrijeme parkirališta

 

Zona

Parkiralište

Razdoblje naknade

Vrijeme naplate parkiranja

Cijena karte za parkiranje

 

od

do

Dnevna karta

Satna karta

 

0 zona

Ulično i izvan ulično

01.10.-14.05.

07:00

21:00

50,00

4,00

15.05.-30.06.

01.09.-30.09.

06:00

02:00

150,00

10,00

01.07.-31.08.

00:00

24:00

280,00

12,00

1

Ulično i zatvoreno

01.10.-14.05.

07:00

20:00

50,00

3,00

15.05.-30.06.

01.09.-30.09.

07:00

24:00

100,00

7,00

01.07.-31.08.

06:00

02:00

180,00

9,00

2

Izvan gradsko

14.05.-30.09.

07:00

20:00

20,00

/

14:00

20:00

10,00

/

 

ZONA 0 – ULIČNO I IZVANULIČNO PARKIRALIŠTE

 • Vela riva
 • Slavija
 • parkiralište uz park Boškopini
 • parkiralište ispred marketa

ZONA 1 – ULIČNO I ZATVORENO PARKIRALIŠTE

 • Palit 1 „Brdo“
 • Palit 2 „Veterinarska“ (ispred Doma zdravlja)
 • Palit 3 „Ambulanta“ (cesta pored Doma zdravlja)
 • Palit 4 „Dvorana“ (pored nove dvorane)
 • parkiralište oko nogometnog igrališta „Blato“
 • parkiralište iza Šarengrada

ZONA 2 – IZVANGRADSKA PARKIRALIŠTA

 • Škver*
 • Frkanj
 • Kampor Mel*
 • kod hotela Padova*
 • Kaštel*
 • Pudarica*

*trenutno nisu pod naplatom