Dundovo d.o.o. upravlja sa petstotinjak parkirnih mjesta raspoređenih na petnaeset parkirališta.


Kao dobar gospodar želimo brinuti o parkiralištima u vlasništvu Grada Raba, balansirajući između komercijalne isplativosti i uvođenja reda na parkiralištima i prometnicima, te potreba i problema lokalnog stanovništva i naših gostiju.


Organizacija i naplata parkiranja provodi se temeljem Odluke o organizaciji, upravljanju i  naplati parkiranja na javnim parkiralištima Grada Raba ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 21/23), te Pravilnika o zonama, lokacijama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na javnim parkiralištima u sustavu naplate na području Grada Raba ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 21/24). 


Parkirališta pod naplatom podijeljena su u pet zona kako slijedi:

ZONA 0 - Nova Riva i Obala

ZONA 1 - Slavija, Parkiralište ispred Marketa, Boškopini, Kružni tok

Zona 2 - Palit 4 "Dvorana", Palit 6 "Krug", Palit 7 "Dvorana II", PC Mali Palit, Blato

ZONA 3 - Palit 1 -  "Brdo", Palit 2 - "Veterinarska", Palit 3 - "Ambulanta", Palit 5 - "Hep - Policija"

ZONA 4 - Škver, Barbat groblje 

 

  • Pravilnik o zonama, lokacijama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na javnim parkiralištima u sustavu naplate na području Grada Raba   i Suglasnost Gradonačelnika  (SN PGŽ 21/24) 

            (poveznica: https://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=47941

 

  • Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na javnim površinama na području Grada Raba ("Službene novine Primorsko - goranske županije" br. 24/24)

            (poveznica: https://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=48012
 

 

  • Odluka o organizaciji, upravljanju i  naplati parkiranja na javnim parkiralištima Grada Raba ( SN PGŽ 21/23)

           (poveznica: https://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=46586