Poslove održavanja obavlja radna jedinica Javne površine, i to na osnovu godišnjih ugovora s Gradom Rabom koji se zaključuje na temelju posebnog Programa održavanja javnih površina.

Osnovni dijelovi toga programa su:

  • održavanje čistoće javnih površina (šireg centra grada)
  • održavanje i uređenje zelenih javnih površina
  • čišćenje slivnika oborinske kanalizacije
  • održavanje javnih WC-a.

Održavanje čistoće javnih površina

            Polazeći od zahtijevane i dostignute visoke razine održavanja čistoće, a s obzirom na stupanj zaprljanosti i frekventnost prometa, područja obuhvaćena programom čišćenja podijeljena su u tri zone i vremenski u dva razdoblja:

  • zimski od 01. listopada do 30. travnja
  • ljetni od 01. svibnja do 30. rujna.

Program uključuje poslove pometanja, sakupljanja raznih vrsta otpadaka i lišća, pražnjenje koševa za otpad postavljenih na javnim površinama, odlaganje otpada u odgovarajuće kontejnere, odvoz na odlagalište otpada, te pranje javno – prometnih površina.

Programom pranja javno – prometnih površina obuhvaćene su slijedeće lokacije u gradu Rabu: Srednja i Gornja ulica, Trg sv. Kristofora (Varoš), Trg Municipium Arba, popločeni dio gradske rive, te javno - prometna površina od Trga sv. Kristofor do PC-a Mali Palit.

Održavanje i uređenje zelenih površina i parkova

Poslovi održavanja zelenih površina odnose se na sadnju i kosidbu travnjaka, rezidbu i oblikovanje trajnica, palmi i ostalog drveća, skupljanje lišća, formiranje i održavanje cvjetnih gredica i vaza na rivi, okopavanje trajnica, grmlja i stablašica. Završetkom turističke sezone, dio poslova se odnosi na prikupljane i održavanje klupa i koševa za otpad.

Čišćenje plaža

  Obzirom da je otok Rab turistička destinacija, posebna pažnja se pridodaje čistoći plaža i javnih kupališta. Shodno tome, od svibnja u sustav čišćenja plaža se uključuje posada eko brodice čiji su glavni poslovi: uklanjanje naplavina, čišćenje plaža, pražnjenje košarica za otpad, te briga o izgledu neposrednog okoliša plaža.

            Intenzitet čišćenja se usklađuje s praćenjem popunjenosti kupališnih plaža, a odnosi se na lokacije: Uvala Mag, plaže od Vašibake do Kaštela u Barbatu, sve plaže od Kaštela do I. Padove u Banjolu i tzv. „Pumpurele“, kupalište ispod grada Raba i parka Komrčar, Škver, Pod Barišići, područje Frkanja, Sv. Juraj, kupališna područja na Dolinu, uvale Matovica do Kamporske Drage, Veli Mel u Kamporu, plaže u Gonaru i sve ostale plaže u Supetarskoj Dragi, uključujući otoke Šailovac, Sridnjak, Maman i uvala Tunera.