Dragi posjetitelji web stranice "Dundovo" d.o.o.! Dobro došli!

Svrha naše stranice je stvaranje interaktivne komunikacije prema korisnicima naših usluga, poslovnim partnerima, te lokalnoj zajednici i široj javnosti. Uz sve moderniju opremu i stručno znanje, cilj nam je omogućiti svim sugrađanima život u ljepšem, čišćem i zdravijem okolišu. Stoga nam je važno ostvariti suradnju i komunikaciju sa najbitnijim čimbenikom u ostvarivanju cilja, a to ste upravo Vi, korisnici naših usluga.

Veselimo se zajedničkoj suradnji.