Reklamacije na račune i usluge:

Tel: +385(0)51 771 – 318

 

Narudžbe odvoza glomaznog otpada i dimnjačarskih usluga:

Tel: +385(0)51 771 – 318

 

UPRAVA:

 

Direktor:

Mladen Kuparić, oec.

Tel: +385(0)51 724-624

fax: +385(0)51 777-083

e-mail: direktor@dundovo.hr

 

FINANCIJSKI ODJEL

Sanja Frankić, oec.  -  voditeljica

Tel: +385(0)51 726-011

fax: +385(0)51 777-083

e-mail:  sanja.frankic@dundovo.hr

 

OPĆI I  TEHNIČKI ODJEL

Pravnik:

Biljana Poljak - Jakuc, dipl.iur.

Tel: +385(0)51 724 – 624

Fax:  +385(0)51 777- 083

e-mail: info@dundovo.hr

 

Stručnjak zaštite na radu

Sanja Pičuljan, struč. spec.ing.sec.

Tel: +385(0)51 724-624

Fax:  +385(0)51 777- 083

e-mail: sanja.piculjan@dundovo.hr

 

Nabava

Miljenko Tariba

Tel: +385(0)51 724-624

Fax:  +385(0)51 777- 083

e-mail: miljenko.tariba@dundovo.hr

 

RJ GOSPODARENJE OTPADOM

Vedran Pahljina

Mob: +385(0)91 1771104

e-mail: cistoca@dundovo.hr

 

RJ KOMUNALNE USLUGE

Josipa Prpić, ing. polj. – rukovoditeljica

Mob: +385(0)91 172 – 4031

e-mail: josipa.prpic@dundovo.hr

 

ODJEL JAVNE POVRŠINE I CESTE

Miljenko Tariba, voditelj

Tel: +385(0)91 172 6811

e-mail: trznica@dundovo.hr

 

 

ODJEL KOM. OBJEKATA, RASVJETA, PARKIRALIŠTA I GROBLJA

Damir Mlacović, oec. - voditelj

e-mail: damir.mlacovic@dundovo.hr

 

Ivica Pahljina – pogrebnik

Mob: +385(0)91 172 -6111

 

Danijel Potočnjak –kontrolor parkirališta

Mob: +385(0)91 172 7211

e-mail: danijel.potocnjak@dundovo.hr

 

Ana Marija Grgurić, mag.ing.sliv.

e-mail: trznica@dundovo.hr