Reklamacije na račune:

Tel: +385(0)51 771 – 318

e-mail: reklamacije@dundovo.hr ili info@dundovo.hr

 

Reklamacije na odvoz otpada:

Tel. +385(0)51 724-742

 

Narudžbe odvoza glomaznog otpada:

Tel: +385(0)51 771 – 318

 

UPRAVA:

MLADEN KUPARIĆ, oec.

Tel: +385(0)51 724-624

fax: +385(0)51 777-083

e-mail: direktor@dundovo.hr

 

FINANCIJSKI ODJEL

Sanja Frankić, oec.  -  voditeljica

Tel: +385(0)51 724-624

fax: +385(0)51 777-083

e-mail:  sanja.frankic@dundovo.hr

 

RAČUNOVODSTVO

Tel: +385(0)51 726-011

 

OPĆI I  TEHNIČKI ODJEL

Pravnik

Mirna Beg, mag.iur.

Tel: +385(0)51 724 – 624

Fax:  +385(0)51 777- 083

e-mail: info@dundovo.hr

 

RJ GOSPODARENJE OTPADOM

Vedran Pahljina

Mob: +385(0)91 1771104

e-mail: cistoca@dundovo.hr

 

ODJEL JAVNE POVRŠINE I JAVNA RASVJETA

Josipa Prpić, ing. polj. – rukovoditeljica

Mob: +385(0)91 172 – 4031

e-mail: josipa.prpic@dundovo.hr

 

Miljenko Tariba, voditelj

Tel: +385(0)91 172 6811

e-mail: miljenko.tariba@dundovo.hr

 

ODJEL KOM. OBJEKATA, PARKIRALIŠTA, GROBLJA I CESTE

Damir Mlacović, oec. - rukovoditelj

e-mail: damir.mlacovic@dundovo.hr

 

Danijel Potočnjak –voditelj

Mob: +385(0)91 172 7211

e-mail: danijel.potocnjak@dundovo.hr

 

Daniel Gvačić – pogrebnik

Mob: +385(0)91 472 6011