U krupni ili glomazni otpad svrstavamo stari namještaj, madrace, prozore, vrata, tepihe i sl. Dakle, sve ono što je zbog svog volumena i/ili mase neprikladno za sakupljanje s miješanim komunalnim otpadom. Svaki Korisnik ima pravo na jedan besplatni odvoz do 3 m3 glomaznog otpada godišnje ukoliko imaju podmirena sva potraživanja, a ostali plaćaju prema važećem cjeniku. Odvoz otpada potrebno je naručiti na broj tel: 051/771 – 318.

Jeste li znali?

  • Zabranjeno je glomazni otpad odlagati unutar drvoreda, dječjih igrališta, javnih zelenih površina i parkova te na mjestima koja nisu za to predviđena?
  • Zabranjeno je odlagati bačve i kante s uljima, bojama i kiselima, fluorescentne cijevi, baterije i akumulatore, azbestne ploče… zajedno s glomaznim otpadom?

KOLIČINE SELEKTIVNOG OTPADA

 

Tablica selektivnog otpada za period 2011.- 2015.

Količine su izražene u kilogramima

Grafički prikaz tablice selektivnog otpada za period 2011. - 2015.