Povijesni tijek gospodarenja otpadom na otoku Rabu

    Poslovi sakupljanja, prijevoza i zbrinjavanja otpada  na otoku Rabu datiraju još od osnutka Lučkog komunalnog poduzeća 60-tih godina prošlog stoljeća. Tijekom desetljeća dolazilo je do organizacijskih promjena, pa je tako 2008. godine, na području Općine Lopar, odvoz otpada preuzelo loparsko poduzeće Vrutak d.o.o. U nadležnosti tadašnjeg Vrela d.o.o. ostalo je područje grada Raba.

    Sukladno statusnim promjenama u obliku Ugovora o podjeli i preuzimanju društva VRELO d.o.o. Rab, i preuzimatelja DUNDOVO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Rab, dana 24. ožujka 2014. došlo je do prijenosa dijela djelatnosti iz tvrtke VRELO d.o.o. Rab u DUNDOVO d.o.o. Rab. Među preuzetim djelatnostima spadaju: prikupljanje, prijevoz, zbrinjavanje, trgovanje i posredovanje u gospodarenju otpadom.

    Poslovi prikupljanja i odvoza otpada povjereni su radnoj jedinici Čistoća, gdje je redovno zaposleno 20-ak radnika. Za vrijeme trajanja turističke sezone broj radnika se povećava, ovisno o obimu posla. 

    Treba spomenuti da se od 2002. godine počelo organizirati odvojeno prikupljanje otpada. Na taj način se znatan dio korisnog otpada odvozi s Raba, a preostali dio deponira na odlagalištu. Način prikupljanja otpada organiziran je tako da je po cijelom otoku raspoređeno 60 – ak Eko otoka, koji su opremljeni posebnim namjenskim spremnicima za selektivni otpad (papir, staklo, plastiku, miješani, biootpad). 2013. godine u Vrelu se počelo s uvođenjem novog sustava RAB ČISTI OTOK, kojim se selektiranje otpada dovelo u viši stupanj, primjenjujuću načelo „od vrata do vrata“. 24. ožujka 2014. godine došlo je do, već spomenute,  podjele s preuzimanjem te je Društvo preuzimatelj Dundovo nastavilo s obavljanjem djelatnosti gospodarenja otpadom. Sav selektivno prikupljeni otapad se dodatno selektira, preša i balira te odvozi na daljnju oporabu.

    Kako je Rab turistička destinacija s velikim sezonskim oscilacijama, Dundovo d.o.o. je prilagodilo Plan odvoza otpada potrebama tijekom godine. Radimo na tome da u nadolazećem razdoblju poboljšamo usluge koje pružamo korisnicima kako bi se smanjila količina odloženog otpada, a povećala količina učinkovito odvojeno prikupljenog otpada spremnog za oporabu u skladu s projektom „Rab čisti otok“, a sve u cilju očuvanja zdrave životne sredine i okolnog okoliša.

„Zemlju nismo naslijedili od svojih predaka, već smo ju posudili od svojih potomaka“ – indijanska izreka